Savivalda, darbo grupės ir komisijos

SAVIVALDA

Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ taryba
Pirmininkė – Liudmila Gorbatova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Sekretorė – Laura Baranauskienė, raštinės administratorė;

Nariai:

Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Lilija Kučerova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jelena Kovalevskaja – auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
Žaneta Anisimova – auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
Ana Semeniuk – tėvų astovė;
Natalija Golubcova – tėvų atstovė;
Galina Skubskaja – tėvų atstovė.

Darbo taryba:

Pirmininkė Asolė Golikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Sekretorė Olga Kolmykova – meninio ugdymo mokytoja;
Tatjana Kuznecova – direktoriaus pavaduotoja.

Metodinė taryba:

Pirmininkė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Marina Zdorovets – logopedė;
Irina Grinčenko – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Olga Kolmykova – meninio ugdymo mokytoja.

Mokytojų taryba:

Pirmininkė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja Marina Zdorovets – logopedė;
Sekretorė Asolė Golikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo grupė:

Darbo grupės vadovė Jelena Čiupalova – direktorė

Nariai:

Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Zosia Platakytė – lietuvių kalbos mokytoja;
Jekaterina Karpinskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Evelina Fiodorova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Neformaliojo vaikų švietimo Socialinio-emocinio ir Fizinio aktyvumo ugdymo programų įgyvendinimo darbo grupė:

Vadovė Jevgenija Kravčenko– neformaliojo švietimo mokytoja

Nariai:

Marina Zdorovtes – logopedė;
Asolė Golikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Julija Aleksandrova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irina Grinčenko – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Gera pradžia“ darbo grupė:

Vadovė Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

Irina Musijenko – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Olga Kolmykova – meninio ugdymo mokytoja;
Ala Pantelejeva – neformaliojo švietimo mokytoja.

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo grupė:

Jelena Čiupalova – direktorė;
Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Tatjana Kuznecova – direktoriaus pavaduotoja;
Laura Baranauskienė – raštinės administratorė.

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

Komisijos pirmininkė – Larisa Jarovik, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Natalija Golubcova, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ Įstaigos tarybos atstovė, ugdytinio mama;
Zosia Platakytė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Marina Zdorovets, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ logopedė metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.

Vaiko gerovės

Pirmininkė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė Zosia Platakytė – lietuvių kalbos mokytoja;
Liudmila Gorbatova – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Marina Zdorovets – logopedė;
Asolė Golikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Erika Šmaižytė – visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta — 2023 balandžio 14 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Jelena Čiupalova

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2024 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
Kalba »
NEĮGALIESIEMS