Darbuotojai

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTA 46,30 ETATO. IŠ JŲ:

22,00 PEDAGOGŲ ETATAI:

1- direktorius,

1 – direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

12,80 – ikimokyklinio ugdymo mokytojų,

3,2 – priešmokyklinio ugdymo mokytojų,

1 – meninio ugdymo mokytojai,

1 – logopedai,

2 – neformaliojo ugdymo mokytojai.

24,30  TECHNIKINIO PERSONALO ETATAI:

1 – ūkio reikalų tvarkytojas,

0,75 – specialistai,

1 – raštinės administratorius,

11,30 – auklėtojų (mokytojų) padėjėjų,

2,5 – virėjai,

2 – valgyklos darbininkai,

1 – sandėlininkas,

0,5 – skalbinių prižiūrėtojas,

0,5 – valytojas,

1 – pagalbinis darbininkas,

1,25 – kiemsargiai,

1,5 – pastatų priežiūros darbininkas.

Informacija atnaujinta — 2020 spalio 7 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Jelena Čiupalova

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2024 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
Kalba »
NEĮGALIESIEMS