Pasiekimai

Įstaigoje sukurta estetiška, nuolat keičiama ugdomoji aplinka, skatinanti vaiką žaisti, eksperimentuoti, kurti, sportuoti. Ji palanki perimti lietuvių, rusų tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas.

Ugdyme vadovaujamasi šiuolaikinėmis psichologinėmis ir pedagoginėmis nuostatomis orientuotomis į vaiką ikimokykliniame amžiuje. Ugdymo(si) procesas grindžiamas šiomis ugdymo kryptimis: humanistine ugdymo kryptimi, kai pabrėžiama vaiko saviraiškos galimybių svarba ugdymo procese, bei progresyvine, kurios esmė – išmokyti mokytis, mąstyti, todėl ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) metodai, kreipiantys ugdytinį į veiklą.

Pabrėžiamos individualios ugdytinių skirtybės. Dėmesio centre – vaikas, jo poreikiai, saviraiška.

Lopšelyje-darželyje skatinamas bendruomenės tradicijų puoselėjimas, edukacinių, pažintinių projektų ir programų įgyvendinimas, aktyvus bendradarbiavimas su vaikų tėvais, socialiniais partneriais, bendrojo lavinimo mokyklomis, mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, Klaipėdos miesto Savivaldybės Tautinių kultūrų centru,

Respublikinėmis asociacijomis.

Diplomai bei padėkos už dalyvavimą įvairiuose projektuose ir renginiuose:

Informacija atnaujinta — 2018 gruodžio 21 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Jelena Čiupalova

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2024 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
Kalba »
NEĮGALIESIEMS