Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ taryba

 • Pirmininkė – Liudmila Gorbatova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sekretorė – Audra Baltrimienė, raštinės administratorė;

Nariai:

 • Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jelena Čiupalova – neformaliojo švietimo mokytoja;
 • Lilija Kučerova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aleksandra Titkina – auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
 • Žaneta Anisimova – auklėtojo (mokytojo) padėjėja;
 • Margarita Šeifer – tėvų astovas;
 • Iana Liubchuk – tėvų atstovas.

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo grupė:

 • Vadovė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Zosia Platakytė – neformaliojo švietimo mokytoja;
 • Tatjana Kalinevič – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Česlava Lebedeva – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Marina Zdorovets – logopedė;
 • Koordinatorė Natalija Griško – direktorė.

Metodinės tarybos grupė:

 • Vadovė Jelena Čiupalova – neformaliojo švietimo mokytoja

Nariai:

 • Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Marina Zdorovets – logopedė;
 • Irina Grinčenko – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Neformaliojo vaikų švietimo Sveikos gyvensenos ugdymo programos darbo grupė:

 • Vadovė Jelena Čiupalova – neformaliojo švietimo mokytoja

Nariai:

 • Liudmila Gorbatova – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Natalija Podolskaja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lilija Kučerova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Julija Aleksandrova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Koordinatorė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Neformaliojo vaikų švietimo kalbinio ugdymo programos „Moki žodį – žinai kelią“ darbo grupė:

 • Vadovė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 • Zosia Platakytė – neformaliojo švietimo mokytoja;
 • Liudmila Gorbatova – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Evelina Fiodorova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Koordinatorė Natalija Griško – direktorė.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Gera pradžia“ darbo grupė:

 • Vadovė Tatjana Aldakushkina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:

 • Tatjana Vorotnikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Olga Kolmykova – meninio ugdymo mokytoja;
 • Aleftina Saveljeva – neformaliojo švietimo mokytoja;
 • Koordinatorė Natalija Griško – direktorė.

Projekto „Miklūs pirštukai – graži kalba“ darbo grupė:

 • Vadovė Marina Zdorovets – logopedė

Nariai:

 • Liubov Vialych – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Česlava Lebedeva – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Tamara Charkova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Tatjana Kolomažnikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Koordinatorė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo projekto „Kimočis“ darbo grupė:

 • Vadovė Marina Zdorovets – logopedė

Nariai:

 • Asolė Golikova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lilija Kučerova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Julija Aleksandrova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Jevgenija Kravčenko – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Koordinatorė Larisa Jarovik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo grupė:

 • Natalija Griško – direktorė;
 • Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Irina Grinčenko – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Audra Baltrimienė – raštinės administratorė.

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

Komisijos pirmininkė – Larisa Jarovik, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos nariai:
Natalija Golubcova, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ Mokyklos tarybos atstovė, ugdytinio mama;
Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Zosia Platakytė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Marina Zdorovets, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ logopedė metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.

Vaiko gerovės

Pirmininkė Larisa Jarovik – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Liudmila Gorbatova – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Marina Zdorovets – logopedė;
Jelena Čiupalova – neformaliojo švietimo mokytoja;
Indrė Budrevičiūtė – visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija atnaujinta — 2021 lapkričio 13 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470
A. s. XXXXX XXXXXXXXXXX
Bankas XXX XXXXXX

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Natalija Griško

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2022 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
NEĮGALIESIEMS