Lengvatos

Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos teikimas

Atlyginimo už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50%, jeigu: 

  1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai;
  4. yra sunki  šeimos   materialinė   padėtis dėl  laikinai  susidariusių  aplinkybių  ir  Klaipėdos miesto   savivaldybės    administracijos    komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Prašymas dėl lengvatos už maitinimo paslaugą

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

  1. šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;
  2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.
Informacija atnaujinta — 2019 vasario 25 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470
A. s. XXXXX XXXXXXXXXXX
Bankas XXX XXXXXX

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Natalija Griško

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2020 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
NEĮGALIESIEMS