INFORACIJA APIE VAIKŲ PRIĖMIMĄ Į ĮSTAIGĄ

Šiuo karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pranešimo, apie paskyrimą į įstaigą, gavimo, prašome Prašymus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat patvirtinančius su vaiko priėmimu susijusius dokumentus, siųsti elektroniniu paštu pakalnutesekretore@yahoo.com:

  • gimimo liudijimo kopiją;
  • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių);

pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą.

Tėvai, į Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:

  • susisiekti su Įstaiga el. paštu (pakalnutesekretore@yahoo.com) ir pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);
  • informuoti telefonu (8 46 32 45 44), elektroniniu (pakalnutesekretore@yahoo.com) ar registruotu laišku Įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigas jie negali.

Paieška svetainėje

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba – rusų.

Vykdomos neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

Steigėjas

Steigėjas

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“
Įstaigos kodas 190437470
A. s. XXXXX XXXXXXXXXXX
Bankas XXX XXXXXX

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Natalija Griško

I. Simonaitytės g. 15, 95124 Klaipėda
Direktoriaus tel., faksas: (8 46) 32 45 44
El. p. pakalnutesekretore@yahoo.com
Įstaigos darbo laikas: 7:30 – 18:00 val.

2020 © Klaipėdos l-d „Pakalnutė“
NEĮGALIESIEMS